ARP Games otwiera wydawnictwo!

ARP Games otwiera wydawnictwo!

ARP Games, pierwszy akcelerator gier wideo w Polsce, uruchamia markę wydawniczą pod nazwą Another Road Publishing. Przedsięwzięcie wspierają weterani branży gier komputerowych w Polsce.

– Another Road to naturalny następny krok w rozwoju ARP Games. Pracując z deweloperami coraz lepiej poznawaliśmy ich problemy i potrzeby; odpowiadając na nie zmierzaliśmy nieuchronnie w kierunku działalności wydawniczej i w końcu postanowiliśmy nadać temu obszarowi naszej pracy odrębną nazwę. – mówił prezes ARP Games, dr Remigiusz Kopoczek.  – Naszym celem nadal jest wspieranie twórców gier, którzy mają nieco mniejsze możliwości w zakresie finansowania i dostępu do usług. Zespoły z którymi podejmiemy współpracę mogą liczyć nie tylko na pełne finansowanie produkcji, ale też obsługę w zakresie dystrybucji, PRu i szeroko pojętego marketingu, pokrycie kosztów testów, lokalizacji i – jeśli będzie trzeba – portów na konsole, a także udział w szczegółowych analizach potencjału rynkowego. Chcemy dzielić się zdobytym przez lata doświadczeniem. W tym czasie zespoły mogą skupić się na tym, w czym są najlepsze – na produkcji gier.

W celu zapewnienia najlepszych standardów usług, ARP Games połączyło siły ze znanymi specjalistami z branży: Mariuszem Szynalikiem (współzałożycielem notowanej na GWP spółki Artifex Mundi) i Maciejem Strużyną (wcześniej m.in producentem w Techland i Artifex Mundi – gdzie również piastował stanowisko szefa działu marketingu).

Wystarczy pomysł

Another Road jest otwarta na gry na różnych etapach produkcji, nawet na te, które są jeszcze w powijakach. Oferuje wsparcie równoległe do całego procesu powstawania projektu, od prototypowania, przez budowanie vertical slice’a, po finalny development. – Na każdym z tych etapów twórcy mogą liczyć z naszej strony na finansowanie, analizy rynkowe i dostęp do testerów. Oznacza to, że żeby rozpocząć rozmowy o współpracy, wystarczy mieć chwytliwy pomysł i utalentowaną ekipę gotową do podjęcia prac. – mówi Maciej Strużyna. Nabór do współpracy w trybie ciągłym już trwa na oficjalnej stronie wydawcy: anotherroad.games.