O ARP Games

O ARP Games

         ARP                  spinus

ARP Games sp. z o.o. to jedyny w Polsce akcelerator gier wideo, na którego wsparcie mogą liczyć młodzi twórcy. Spółka powstała w 2016 r. Została założona przez Agencję Rozwoju Przemysłowego S.A. SPIN-US sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego oraz Powiat Cieszyński.

Co robimy?

Główną osią działalności ARP Games sp. z o.o. są ogłaszane dwa razy w roku konkursy. Przystępują do nich zespoły tworzące gry wideo.

W ramach Programu Akceleracyjnego ARP Games proponuje wsparcie finansowe, jak również merytoryczne, techniczne i lokalowe. Zespół może liczyć na maksymalnie 20 tys. zł. dofinansowania do projektu w pierwszym etapie programu. Zespoły uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach biznesowych. Mogą także korzystać z przestrzeni biurowej spółki.

Wszystkie projekty otrzymują także wsparcie branżowego mentora, który dobierany jest indywidualnie do potrzeb. Współpraca z mentorem realizowana jest w pierwszym etapie akceleracji. Finalnie zespół dąży do przygotowania grywalnej wersję demo projektu. Na jej podstawie dokonywana jest ocena po pierwszym etapie programu.

Chcesz poznać naszych mentorów? Kliknij tutaj!

Najlepsi, którzy przeszli do drugiego etapu programu, rozpoczynają proces poszukiwania wydawcy. Z pomocą i wsparciem ARP Games, a także dzięki Agencji Rozwoju Przemysłu, partnerom programu oraz mentorom odbywają szereg rozmów biznesowych, uczestniczą w targach i konferencjach branżowych oraz promują projekt aktywnie poszukując partnera do dalszej współpracy. Pierwsze gry, powstające w ramach programu akceleracyjnego ukażą się jw 2019 r.

Chcesz dowiedzieć się jakie projekty były realizowane w ramach Programu Akceleracyjnego ARP Games? Kliknij tutaj!
Edycja 1
Edycja 2
Edycja 3
Edycja 4

Trochę liczb

1 351 000 zł – wartość wsparcia udzielonego w ramach programu akceleracyjnego

30 – ilość projektów, które zrealizowały pierwszy etap programu akceleracyjnego do końca 2018 r.

6 – ilość spółek, które powstały w ramach drugiego etapu programu akceleracyjnego do końca 2018 r.

7 – ilość podpisanych umów inwestycyjnych