O ARP Games

O ARP Games

Podstawowym celem ARP Games jest wsparcie rozwoju branży gier wideo w Polsce.

Wsparcie realizowane przez ARP Games kierowane jest do młodych twórców gier oraz start-upów i realizowane jest w postaci dedykowanego szkolenia, mentoringu oraz wejścia kapitałowego. Efektem tego działania będzie powstanie nowych firm działających na rynku, na którym występuje relatywnie niewiele takich podmiotów. Inwestycjom w start-upy z rynku gier towarzyszy wysokie ryzyko, w ARP Games jest ono niwelowane poprzez system oceny i mentoringu projektów oparty na światowej klasy specjalistach. Wsparcie realizowane jest poprzez konkursy ogłaszane dwa razy w ciągu roku. Pierwszy odbył się w styczniu 2017 r.

Wsparcie realizowane jest zarówno w sferze ekonomicznej jak też organizacyjnej, a także poprzez wzmocnienie kompetencji przyszłych i obecnych twórców gier. Głównym elementem wsparcia jest możliwość uzyskania pomocy akceleratora w rozwoju własnego pomysłu na grę, przez osoby nieposiadające niezbędnych możliwości finansowych, organizacyjnych i kadrowych. Efektem działania programu akceleracji ma być utworzenie spółek, które zostaną zaopatrzone w konieczne narzędzia, finansowanie i co najważniejsze, opiekę mentorów. W zależności od potrzeb realizowane będzie również wsparcie w promocji i uzyskaniu dalszego finansowania projektu.
ARP Games wspiera także wydarzenia i imprezy promujące rozwój branży gier wideo w Polsce.