Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ARP Games Sp. z o.o.