O konkursach

O konkursach

Wsparcie ARP Games realizowane jest w formie konkursu ogłaszanego co 6 miesięcy.

Do konkursu przystąpić mogą dowolne osoby z kraju i zagranicy chcące stworzyć w Polsce spółkę, której celem będzie wyprodukowanie gry wideo. Aby uzyskać wsparcie należy zgłosić do konkursu co najmniej dwuosobowy zespół, który przedstawi koncepcję gry. Komisja ekspertów z branży gier dokona oceny prac zgłoszeniowych i wyłoni spośród nich 10 najlepszych projektów.

Wsparcie realizowane jest dwuetapowo. W pierwszym, trwającym 3 miesiące etapie, zespoły będą dopracowywać model biznesowy, projekt gry do etapu grywalnego demo, a także, w zależności od potrzeb, uczestniczyć w szkoleniach. Każdy zespół będzie mógł korzystać z opieki mentora, a także uzyska wsparcie finansowe pozwalające na pokrycie podstawowych kosztów. Po trzymiesięcznym okresie pracy zespoły zostaną poddane ponownej ocenie przez grupę ekspertów. Z zespołami, które zrealizują wszystkie postawione cele, a także przedstawią najbardziej perspektywiczne projekty, zostaną zawiązane spółki, w których ARP Games będzie mniejszościowym udziałowcem kapitałowym. Od tego momentu zespoły będą realizować spój projekt samodzielnie, nadal jednak będą objęte opieką akceleratora, który pomoże im w prowadzeniu firmy, kontaktach z inwestorami branżowymi i kapitałowymi, oraz będzie je wspierał w działaniach promocyjnych na różnego rodzaju targach, wystawach czy konkursach.