Laureaci nagrody gospodarczej Forum Wizja Rozwoju

Laureaci nagrody gospodarczej Forum Wizja Rozwoju

16-07-2018

ARP Games sp. z o.o. została laureatem Forum Wizja Rozwoju w kategorii start-up. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w Gdyni.

 

W dwudniowym Forum uczestniczyło ponad 5 tysięcy osób oraz 500 prelegentów, którzy wzięli udział w 96 panelach dyskusyjnych. Rozmawiano m.in. na temat energetyki, szkolnictwa zawodowego, społecznej odpowiedzialności biznesu, start-upów, stref ekonomicznych w Polsce, e-gospodarki, transportu.

Znamienici goście

Wśród zaproszonych gości w Forum Wizja Rozwoju uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie:
– Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii,

– Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

– Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju

– Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

– Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wydarzeniu uczestniczył także prezes ARP Games dr Remigiusz Kopoczek.

Uroczysta gala

Pierwszy dzień Forum Wizja Rozwoju zakończyła uroczysta Gala w Gdynia Arenie, podczas której wręczono Nagrody Gospodarcze. Główną nagrodę w kategorii ‘Społeczna odpowiedzialność biznesu’ otrzymała firma ENERGA S.A. W tej samej kategorii wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora wydarzenia, Fundacji Vizja Rozwoju otrzymał Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. W kategorii Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii nagrodę otrzymała firma Astronika Sp. z o.o.. W kategorii Elektromobilność nagrodzona została spółka Enspirion sp z o.o., natomiast w kategorii E-gospodarka laur Forum Wizja Rozwoju trafił do spółki Fibrain sp. z o.o. W kategorii start-up przyznano dwie równorzędne nagrody, które otrzymały firmy Findair sp. z o.o. oraz Sky Tronic sp. z o.o. Za innowacyjność nagrodę główną zdobyła firma DGT sp. z o.o., a w kategorii zarządzanie nagroda trafiła w ręce spółki Euro-Eko sp. z o.o.

Największe wydarzenie gospodarcze

Forum Wizja Rozwoju organizowane jest w Gdyni po raz pierwszy jednak od razu zyskało status największego wydarzenia gospodarczego na północy Polski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów. Partnerami Forum są: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowane są kolejne edycje wydarzenia.