Jedna edycja – jedna szansa

Jedna edycja – jedna szansa

Tylko jedna edycja programu akceleracyjnego ARP Games odbędzie się w 2019 roku. Konkurs projektów zostanie ogłoszony na przełomie lutego i marca.

Zgłoszenie z pomysłem

Dwuosobowy zespół i dobry pomysł na grę mogą być początkiem udziału w programie akceleracyjnym. Na tym etapie stopień zaawansowania realizacji gry nie jest najważniejszy. Kluczowe są inne aspekty. Projekt musi być nie tylko ciekawy i atrakcyjny wizualnie, ale powinien również mieć przemyślany model biznesowy. Po prostu chodzi o to, by twórcy zaprezentowali, w jaki sposób gra będzie na siebie zarabiać.

Zgłoszenia do V edycji programu przyjmowane są przez miesiąc, dlatego warto dopracować prezentację gry. O tym w jakiej będzie ona formie zdecyduje zespół. Może to być film, fragment gry, screen, opis słowny. Najważniejsze to przekonać jurorów.

Zgłoszenia do IV edycji 

Jury na najwyższym poziomie

W skład komisji konkursowej każdej edycji wchodzą przedstawiciele partnerów ARP Games, którzy doskonale znają światowy rynek gier wideo. Ich wiedza i doświadczenie gwarantuje wybór najlepszych projektów spośród zgłoszonych do konkursu. Oprócz oceny punktowej komentują przedstawiony projekt, co jest niezbędną informacją zwrotną dla wszystkich pracujących nad grą.

Pierwszy etap programu trwa trzy miesiące. W tym czasie zespoły otrzymują wsparcie mentora, który pomaga im przygotować harmonogram projektu, wspiera i kontroluje postępy w pracy. Ponadto uczestnicy biorą udział w specjalistycznych szkoleniach i otrzymują stypendium. Maksymalnie zespół może liczyć na 20 tys. zł. wsparcia. Po zakończeniu tego etapu gry ponownie zostają poddane ocenie jurorów. Najlepsi maja szasnę rozpocząć fazę inwestycyjną.

Pierwsze gry prawie gotowe

Do tej pory swój projekt w czterech edycjach zgłosiło 90 zespołów. Ponad 30 zakwalifikowało się do pierwszego etapu, a kolejne 10 przeszło do fazy inwestycyjnej. W ramach programu powstały 4 nowe spółki tworzące gry, które pracują nad swoimi pierwszymi projektami.

Jeszcze w tym roku maja ukazać się na rynku wydawniczym pierwsze gry, nad którymi pracują uczestnicy programu akceleracyjnego.

HBB